top of page

Inderöy, Norway

Bygd av: NBC-Group Norge

Bygning produsert av: Finnlamelli Oy

Bygg solgt til kunde av: Til-Huset As

Et unikt, moderne og pretensiøst hus formet som bokstaven V. Dette kan brukes som ett hus eller som en tosidig hus. Limlaminerte tømmervegger med 202mm tykkelse. Store vinduer med mye lys som kommer inn i huset.

bottom of page